Služby

Ponuka našich služieb

Od prvotného záujmu o dovoz/vývoz až po úspešné ukončenie všetkých colných konaní

checklist icon

Komplexné colno-deklaračné služby

Registrácia vašej spoločnosti v systéme EORI (systém registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré podnikajú na území EÚ) Vystavenie colných vyhlásení do všetkých potrebných colných režimov Poskytnutie záruk na zabezpečenie colného dlhu Príprava tranzitného vyhlásenia T1 (doklad potrebný pri preclievaní dovozu/vývozu tovaru vyrobeného mimo EÚ a pri vývoze tovaru vyrobeného v EÚ s potrebou špeciálnej evidencie) Vystavenie osvedčení o pôvode tovaru EUR1, ATR a i. Komplexné zastúpenie v colných konaniach a colné poradenstvo Zabezpečenie všetkých hlásení pre Intrastat

checklist icon

Export

Vystavenie všetkých potrebných dokladov potrebných pre export do krajín EÚ aj mimo nich: jednotný colný doklad JCD, JCDd elektronickou formou medzinárodný tranzitný colný doklad TIR Carnet do štátov RU, BY, UA, CH... doklad o štatúte tovaru T2L osvedčenie o pôvode tovaru pre krajiny EÚ EUR1 vystavenie dokladu osvedčenia o pôvode tovaru pre Turecko ATR tranzitné colné vyhlásenie T1 medzinárodný prepravný list CMR

checklist icon

Import

Ručenie za colný dlh po dobu 10 dní Vystavenie všetkých dokladov potrebných pri importe na Slovensko, do krajín EÚ aj mimo nich: jednotný colný doklad JCD, JCDd elektronickou formou deklarácia údajov o colnej hodnote pri DCH, DCHd

checklist icon

Colné poradenstvo

Odborná poradenská činnosť pri dovoze a vývoze tovaru (správne sadzobné zatriedenie tovaru, výška cla, zisťovanie obmedzenia a opatrenia EÚ súvisiace s dovozom a vývozom tovaru). Zákonom stanovené označenie výrobku určených na prepustenie voľného obehu EÚ. Poradenstvo u špecialistu pred nákupom tovarov z Číny, podľa noriem EÚ (zákonom stanovené označenie výrobku určených na prepustenie voľného obehu EÚ). Odborné poradenstvo pre všetky colné, daňové a finančné záležitosti z colného hľadiska poskytujeme po úhrade zálohovej faktúry v sume 50 € (bez DPH). Táto suma Vám bude odpočítaná po colnom konaní.

Kontaktujte nás

Doplnkové služby

Štandardná kuriérska služba.Kuriérska služba pri colnom konaní do 50 kg.