Čo je to Intrastat

 • Čo je to Intrastat

  Čo je to Intrastat

  Systém intrastat vznikol 1. janára 1993 za účelom vytvorenia ucelenej platformy, prostredníctvom ktorej môže štatistický úrad zbierať a ďalej evidovať colné doklady. Dôvodo vzniku portálu bolo zjednotenie trhu na území Európskej únie, pričom odpadla povinnosť vypĺňať colné doklady tovarov.

  Údaje z Intrastatu sú dôležitým ukazovateľom hospodárskej politiky štátu a ovplyvňujú našu hodpodársku politiku.

  Súčasťou Intrastat systému sú všetky informácie o tovaroch, ktoré majú štatút Európskej únie a sú v pohybe medzi členskými štátmi, ako aj o tovaroch, ktoré prekročia vonkajšiu hranicu Európskej únie pri pohybe z jedného členského štátu do iného.

  Tieto tovary podľa stránky Finančného riaditeľstva SR zahŕňajú: 

  • tovar úplne získaný alebo vyrobený na colnom území Európskej únie,
  • tovar z krajín a území, ktoré nie sú súčasťou colného územia, prepustený do voľného obehu v niektorom členom štáte EÚ,
  • tovar získaný alebo vyrobený z tovarov uvedených v bode a) a/alebo b).

  Transakcie, ktoré sú predmetom hlásení Intrastat, nemusia mať výhradne obchodný charakter.

  Ako uvádza Finančné riaditeľstvo SR, môžu to byť aj tovary:

  • nakupované a predávané,
  • na spracovanie a po spracovaní alebo po oprave,
  • v rámci finančného leasingu,
  • dodávané zdarma,
  • dodávané v rámci stavebných a konštrukčných prác,
  • dodávané ako súčasť služby,
  • dodávané do alebo z centrálnych skladov,
  • zásielkový/internetový predaj, atď.

  Keďže tento systém je pre konečného používateľa, obchodíka, pomerne náročný na správu, ponúkame našim klientom komplexné zabezpečenie všetkých hlásení pre Intrastat súvisiacich s exportom aj importom. Ručíme za rýchlosť spracovania a správnosť informácií.

  Leave a comment