Export zo Slovenska do zahraničia bol v januári vyšší ako dovoz