Dodacie podmienky Incoterms

 • Dodacie podmienky Incoterms

  Dodacie podmienky Incoterms

  Prvý pododsek Význam Druhý pododsek
  Kód Incoterms Incoterms

  ICC/EHK
  Miesto, ktoré sa má spresniť
  Kód zvyčajne uplatniteľný pre cestnú a železničnú
  dopravu
  DAF (lncoterms 2000) S dodanim na hranicu Dohodnuté miesto
  Kódy uplatniteľné pre všetky druhy dopravy
  EXW (Incoterms 2010) Zo závodu Dohodnuté miesto
  FCA (lncoterms 2010) Vyplatené dopravcovi Dohodnuté miesto
  CPT (lncoterms 2010) Preprava platená do Dohodnuté miesto určenia
  CIP (lncoterms 2010) Preprava a poistenie platené do Dohodnuté miesto určenia
  DAT (lncoterms 2010) S dodaním na terminál Dohodnutý termiál v prístave alebo mieste určenia
  DAP (lncoterms 2010) S dodaním na miesto Dohodnuté miesto určenia
  DDP (lncoterms S dodaním clo platené Dohodnuté miesto určenia
  DDU (lncoterms 2000) S dodaním clo neplatené Dohodnuté miesto určenia
  Kódy zvyčajne uplatniteľné pre námornú
  a vnútrozemskú vodnú dopravu
  FAS (lncoterms 2010) Vyplatené k boku lode Dohodnutý prístav nákladky
  FOB (lncoterms 2010) Vyplatené na loď Dohodnutý prístav nákladky
  CFR (lncoterms 2010) Náklady a prepravné Dohodnutý prístav určenia
  CIF (lncoterms 2010) Náklady, poistenie a prepravné Dohodnutý prístav určenia
  DES (lncoterms 2000) S dodaním lode Dohodnutý prístav určenia
  DEQ (lncoterms 2000) S dodaním z nábrežia Dohodnutý prístav určenia
  XXX Iné ako už uvedené dodacie podmienky Slovná opis zmluvných dodacích podmienok

  Členské štáty môžu v treťom pododseku požadovať tieto kódom vyjadrené údaje (n1):

  1 Miesto nachádzajúce sa na území dotknutého členského štátu
  2 Miesto nachádzajúce sa na území iného členského štátu
  3 Iné (miesto nachádzajúce sa mimo Únie).

  Poisťovacia povinnosť, prenos rizika a náklaov podľa Incoterms 2010

  Leave a comment