Automatizovaný spôsob prepúšťania vývozných colných vyhlásení

 • Automatizovaný spôsob prepúšťania vývozných colných vyhlásení

  Automatizovaný spôsob prepúšťania vývozných colných vyhlásení

  Na základe oznámenia z Finančnej správy SR s platnosťou od 28.4.2019 je sprístupnený automatizovaný spôsob prepúšťania vývozných colných vyhlásení.

  Uvedené zmeny sú sprístupnené v programe MekurIS od verzie 1.0.149.2585 a JCDwin od verzie 2019.2.

  Pre komunikácia so systémom CEP po 28.4.2019 je použitie novej verzie NEVYHNUTNÉ aj v prípade, ak automatizovaný spôsob prepúšťania vývozných colných vyhlásení neplánujete používať.

  V súvislosti s touto zmenou bola dňa 27.4.2019 v čase od 22:00 hod. do 24:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov FS – DS / eDovoz (deklaračný systém) a IS CEP, v rámci ktorej bola realizovaná inštalácia novej verzie uvedených systémov.

  V čase odstávky bola taktiež odstavená prevádzka systému IS CEP (EKR-CEP – Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov), takže neboli dostupné nasledovné elektronické služby:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“)
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“)
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“)

  Leave a comment